Belfius Bank

Bank & Verzekeringen

Dexia Bank wordt Belfius Bank
Romantici zullen het allicht niet kunnen nalaten “bel” met “mooi” te associeren, en technici “fius” met het Engelse “fuse” of een (elektrische) zekering. Wat met wat verbeelding resulteert in “mooie zekerheid”. Alvast mooi meegenomen!
Wat ons betreft staat de “Bel” voor Belgie, de “fi” voor financien en het Engelse “us” voor “wij”. Kortom, een lokaal verankerde Belgische bank- en verzekeringsgroep die er is voor en door de gemeenschap, waar luisteren naar en leren van klanten centraal staat. Een letterlijke en figuurlijke nabijheidsbank en -verzekeraar.
In het nieuwe logo staat het gelijkheidsteken centraal. Niet alleen als een wiskundig (en door bankiers veelvuldig gebruikt) teken, maar vooral als symbool van een nieuwe gelijkheid tussen u en ons, als symbool van een nieuw evenwicht op het vlak van de “value for money” die we in onze relatie met u, onze klanten, ambieren.
Waarom deze nieuwe naam?
We hebben geen enkele band meer met de beursgenoteerde Dexia Groep. Om verwarring te vermijden, kozen we voor een nieuwe naam. Een naam die zegt wat ie moet zeggen.

Geen nieuwe vlag zonder een nieuwe lading. Als maatschappelijk geengageerde en lokaal verankerende relatiebank, gaan we – samen met u – voor 3 engagementen.

Engagementen die tegemoet komen aan uw verwachtingen en waarop u ons na verloop van tijd  gerust mag afrekenen.
Het optimaal vervullen van onze maatschappelijke rol door een antwoord te bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de sociale integratie, en door verder projecten mee te helpen realiseren in uw gemeente.
U als uw financiële partner begeleiden in al uw geldkwesties, met aandacht voor een aangepaste bankservice, op elk moment dat u deze nodig hebt.
Op een klare manier met u communiceren en u op alle vlakken duidelijk informeren. Hoe evident dit ook mag klinken en hoe moeilijk sommige boodschappen ook zijn.

http://www.belfius.be/